Genealogy
Släktforskning
Soldier Wallpol
Soldaten Wallpol
Svensk historia Swedish history
Military history
Militärhistoria
Homepage
Hemsida

© Copyright Rolf Ström

Uniformer under 1800-talets första hälft


Uniforms during the first half of the 19th century


Ridande artilleri; mounted artillery  

Till del 2
 
Göta och Wendes Artilleri Regemente 
 
Svea Artilleri, fältregemente, 
field regiment
 
Svea Livgarde och Andra Livgardet 
 
Göta Regemente, belägringsartilleri, 
artillery of siege
 
Kungliga Majestäts Flotta 
The Royal Navy
 
Västgöta Regemente 
 
Värmlands Fältjägare Regemente, 
Rifleman of the county of Värmlands Regiment
 
Liv och Hus trupperna 
Life and House Troops
 
 
Till del 2
Part 2


Skriv i min gästbok
Write in my Guestbook

Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR
Läs min gästbok
Read my Guestbook

TillbakaUppdated in the 22th of September 1999Rolf Ström